W5 Ciężki złom kawałkowy o minimalnej grubości 10mm, jednorodny w postaci konstrukcji stalowych, blach, wałków, odpadów z walcowni, kuźni, tłoczni, złom kolejowy (szyny, osie, koła, śruby, podkładki, łapki, itp.). Dla prętów minimalna średnica 20mm. Rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki). Złom nie może zawierać: drutów, lin, taśm, wiórów, żeliwa zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych miedzi, cyny, ołowiu i ich stopów oraz wszelkich innych powłok 1200x500x500 GRUBOŚĆ >10mm Tylko dostawy powyżej 5ton, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny

 

W7 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów i wrobów z drutu, dopuszcza się złom w postaci rur o średnicy zewnętrznej 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) dla prętów średnica minimalna 12mm.Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny oraz felgi z kół samochodów osobowych. Złom musi być wolny od : drutów, wiór, żeliwa w każdej postaci, lin, taśm, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500 GRUBOŚĆ >8mm Tylko dostawy po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny

 

W1 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów i wrobów z drutu, dopuszcza się złom w postaci rur o średnicy zewnętrznej 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) dla prętów średnica minimalna 12mm.Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny oraz felgi z kół samochodów osobowych. Złom musi być wolny od : drutów, wiór, żeliwa w każdej postaci, lin, taśm, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500
GRUBOŚĆ >6mm
Tylko dostawy Po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

W2 Złom kawałkowy poamortyzacyjny o grubości minimalnej 4mm, odcinki rur o średnicy zewnętrznej do 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) taśmy, liny, druty i pręty w kręgach lub wiązkach do 600mm Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny. Złom musi być wolny od : żeliwa w każdej, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500
GRUBOŚĆ >4mm
Tylko dostawy po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

W3 Złom kawałkowy poprodukcyjny (niebieski, nowy) bez odcinków rur drutów, prętów, wiór, taśm, gwoździ. 300x300x200
GRUBOŚĆ >3mm
Tylko dostawy powyżej 5ton, dostawy poniżej 5ton będą przyjęte w klasie ….., zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

W13 Złom składający się z wiórów.Musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń, tj.metale nieżelazne, zgorzelina, pyły szlifierskie, silnie utlenione wióry, wióry żeliwne, ziemia, chłodziwo, szmaty itp. Wióry mogą być skłębione w stopniu umożliwiający załadunek. Nadmierne skłębienie powodujące brak możliwości rozładunku może być powodem odmowy przyjęcia złomu. 10-150mm zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

N5 Złom stalowy nie wsadowy do przerobu ręcznego lub mechanicznego (samochody ciężarowe, naczepy, przyczepy, konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze, zbiorniki, itp.) Wymiary do ustalenia
GRUBOŚĆ >4mm
zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

N10 Złom stalowy nie wsadowy do przerobu na praso-nożycy (blachy, karoserie, złom pomieszany, bez zanieczyszczeń pianka, tapicerka, szkło, folia, guma, opony, ziemia, kamienie, gaśnice, butle z gazami itp. Zanieczyszczenia 3%, w przypadku całych samochodów dodatkowe zanieczyszczenia wg. oceny klasyfikatora (minimum 100kg)

 

ZZW Złom żeliwa wsadowy (grzejniki, wanny, złom, bloki samochodowe bez misek i filtrów olejowych)Nie dopuszcza 300X300X500
ZZW Złomu stalowego, ziemi, wiór, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych(miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 300X300X500 zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

ZZN Złom żeliwa nie wsadowego: maszyny, bloki samochodowe itp. 2000x2000x1500 Większe gabaryty do ustalenia, zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

 

ZZP Wióra żeliwne nie dopuszcza się wiór skorodowanych zbrylonych, pomieszanych ze stalowymi, Złom składający się z wiórów. Musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń, tj.metale nieżelazne, zgorzelina, pyły szlifierskie, silnie utleniony wiór, ziemia, chłodziwo, szmaty itp. zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora